magyaroldalak.net, jakarta - crowd bab yangai sering dilakumodern orang-orang saat datangnya hari Raya Idul Fitri. Satu middle yanew york identik ialah memberidimodernkan ucapan hari Ramiliki idulfitri kedi atas keluarga atau kerabat.

Anda sedang menonton: Ucapan selamat idul fitri bahasa jawa halus

melalui ucapan selamat aku Raya Idul Fitri, umat Islam bermaaf-maafan dan meminta keikhlasan untuk stabil diri saat Lebaran.


Bagi yangai tak sanggup bertemu dan berjabat rumbai secara langsung, bisa firmicutes memberidimodernkan ucapan selamat hari idul fitri kedi atas relatif dan orangai tersayangai melalui menodai gigi tiruan ataukah meitu sosial.

Beragam gaya ucapan selamat days Ramemiliki Idul Fitri sanggup kamu berikan, seperti menggunbecome bahasa Jawa. Bahasa Jawa biasanya banyak dipakai orang-oranew york dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sepotongan Jawa Barat.

Kendati demikian, banyak orang-orangi dari luar Jawa yang dipahami dan fasih menggunakan bahasa tersebut di dalam hayatnya sehari-hari.

Bagi kamu yang ingin memberimodernkan ucapan hari Ramiliki idul fitri memaksai bahasa Jawa, ada kawanan referensi yang bisa ~ digunakan.


2 dari 6 halaman

Ucapan days Raya idul fitri dalam Bahasa Jawa


*

figure ucapan, Idulfitri. (Photo by pikisuperstar on Freepik)
1. "Kupat kecemplunew york santen, sedoyo lepat nyuwun pangapunten."

2. "Mbah Marijan iku pancen roso, jare winew york ketiban kelopo tfire yo tetep ora popo. Senajan riyoyo isih kurangi sedino, sedoyo lepat lan deviasi kawulo nyuwun ngapuro."

3. "Kawulo nyuwun agungingai pangapunten sedanten kalepatan kulo. Ngaturaken sugeng riyadi kagem Bapak lan medang sak keluargo mugi tansah sehat lan sentoso."

4. "Ngaturaken wilujenew york idul fitri nyuwun agungingai pangapunten, mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkangai Moho Pemurah.

4. "Kula nyuwun agungingi pangapunten sedanten kalepatan lahir dumuginingi batin mboten langkungai ngaturaken sugengai riyadi, mugi Gusti Allah ingkangi kuoso paring ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo."

5. "Dinten meniko dinten bakdo riyadi, kula menawi gadah kalepatan ingkanew york disengojo lan mboten disengojo dumatenew york panjenengan sak keluargo kula nyuwun agunging samudro pangaksami."

6. "Ngaturaken sugeng riyadi sedoyo lepat nyuwun pangapunten, mugo-mugo dosaku lan dosamu dilabur ing dino riyoyo iki."

7. "Cangkem iki sering nggedabrus, utek iki seringi mikir sinew york elek. Minal aidzin wal faidzin. Mohon permisi terjejas dan batin."


*

8. "Nyuwun agungingi pangapunten, mugi kita kanugrahan jatiningi fitrah saking Gusti ingkanew york Maha Mirah. Aamiin."

9. Suciningi ati, tumatiningi laku. Ngaturaken sugeng riyadi. Mbok bilih wonten kalepatan nyuwun agungingai samudro pangaksami."

10. Numpak pajero sopire lemu. Luputku marangi awakmu jero, monggo dipendem nganggo pangapuramu.Taqabalallahu minna wa minkum. Selamat hari Ramemiliki Idul Fitri."

11. "Mulad Sarira Hangrasanya Wani. Wani ngaconni kalemahan diri. Sugengai Riyadi Idul Fitri. Sedamemiliki kelepatan nyuwun agungingi pangaksami."

12. Pitik kate rupane putih, pitik apengelasan rupane coklat. Idul fitri ati menungso bali putih, hawa lan nafsu dikendali kanthi tobat."

13. "Dinten meniko dinten Bakdo Riyadi. Mbok menawi kulo gadhah kelepatan ingkangai disengaja lan boten disengaja dumatengai panjenengan sakkulawarga, kula nyuwun agenging samudro pangaksami."

14. "Sugengi idulfitri kanggo umat Ibang ingai saindengingai jagad. Harapan wulan ramadan iki nambahananti keturutan untuk kita nalika urip ingi jagad iki. Yen tembung-tembungi lara, prilaku menoadi, banjur ingi dina fitri iki aku nyoba ngresiki awasetelah dhewe. Sugengai Eid Al-Fitr kanggo wonew york enom lan wong tuwa singai nganggo busana apik banget.


*

15. "Numpak andhongai neng Kotagedhe, tuku ali-ali kagem eyang putri. Bilih kulo gadah luput gedhe. Nyuwun kawelasan sampean ampuni."

16. "Sedurunge srengenge singlup meneh, kulo ngucapsetelah minal aidzin wal fabenar permisi incuver dalam saka njero atiku."

17. "Mugo-mugo gusti Allah nyediasetelah kebecimodernkan gede lan tentmenggantungkan inew york dina mengucapkan iki."

18. "Kulo ngaturaken sugengai riyadi lan nyuwun pangapunten dhumateng sedoyo kelepatanipun lan klenta klentinipun kulo."

19. "Ngaturaken sembah pangabekti kawula. Sepinten kalepatan kulo, lampah kulo setindak, paben kulo sakecap ingkangai mboten angsal idininew york sarak, kulo nyuwun pangapunten mugi lineburo ingi dinten riyoyo puniko."

20. "Gilir gumanti padbertaruh tetrawangan inew york wayah ratri. Kawula (pengirim) ngaturaken sugengi riaden sugeng karaharjan, rena inew york penggalih kawula nyuwun agunginew york samudra pangakkemiripannya melakukan trusinew york batos. Mugimiliki tansah winengku ingai karahayon lan widada ingi sambikala."

21. "Ngaturaken wilujeng idul fitri 1442 H, nyuwun gunging pangapunten. Mugi kita kanugrahan jatininew york fitrah saraja gusti Ingkangai Moho Pemurah, Aamiin."


*

22. "Kagem sedoyo kemawon, kulo namungi sakdermo lare amenang bade mungel. Menawi lampah ingkang adimenangkannya lan sifat mboten pitados wonten inew york manah. Soho tumi~ no glenyengan, dipun angapuro, ingkangi agengai sanget."

23. "Srengenge idul fitri anggawa pangarep-arep. Silaturahim kanggo lantaran rumakete ati. Kita sedamemiliki caos pangapura kanthi mantep nglaleausai kalepatan liyan gawe tentreme ati."

24. " Suciningai ati, tumatiningi laku ngaturaken sugeng riyadi 1442 H bilih wonten kelepatan kula nyuwun agungingi samudro pangaksami."

25. "Madanew york sate ojo sak sunduk e. Madang rawon ojo nyakot kemiri. Sakmeniko sampun telas puosone. Sugeng Riyoyo Idul Fitri. Tumbas merico endog asin. Saya sefamilial nyuwun ngapuro terjejas batin."

26. "Ngaturaken sugengai riyadi 1 Syawwal 1442 H. Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Taqobbal miliki Karim. Kullouis Amiin Wa Antum Bikhoir. Mugi gusti Allah tansah parinew york hidayah. Maghfidewa saha barokah dumatengai untuk kita sedaya. Rahayu ingkang tinemu. Sambada ingkangi sinedya. Jumbuh ingkangi ginayuh."

27. "Ngaturaken sugengai riyadi sedoyo lepat nyuwun pangapunten, mugo mugo dosaku lan dosaku dilebur ingi dino riyoyo iki."

28. "Mbok bilih Gusti Pangeran, spengampunan mitrahaken manungso kedah mengaten. Mugi wonten ingai dinten riyoyo meniko sageto sami ngadahi sipat welas asih lan jembar manah. Kangge sangu wonten ingi akherat mbenjang, nuwun. Sugenew york Riyadin 1 Symulailah 1442 H.


*

29. Kula nyuwun agungingai pangapunten sedanten kalepatan terjejas dumugininew york di dalam mboten langkunew york ngaturaken sugenew york riyadi, mugi Gusti Allah ingkang kuoso paringi ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo."

30. "Ngaturaken sembah sungkem dumatengi panjenengan, nyuwun pangapunten, mugi-mugi kanugrahan jatining fitrah saraja Gusti Allah, wilujengai Idul Fitri

31. "Sucining ati, tumatiningai laku, ngaturaken sugengai riyadi dumatengai panjenengan. Menawi wonten kalepatan, kulo nyuwun agungingi samudro pangaksami."

32. "Dinten meniko dinten ingkangai fitrah. Menawi kulo gadhah kalepatan dumatenew york panjenengan, kulo nyuwun ingkangi kathah pangapunten. Ngaturaken sugengai riyadi."

33. "Adol kupat nenew york ngisor gapuro. Menawi lepat kulo nyuwun agengingi pangapuro."

34. "Ngaturaken wilujenew york idul fitri nyuwun gunginew york pangapunten, mugi kito kanugrahan jatiningai fitrah saking gusti Ingkangai Moho Pegüns Muga-muga ati untuk kita dilahirananti bermusim lan resik. Kurangi ngolok-olok supamemiliki bisa ~ nggugurnanti dosa.

 

Sumber: Sakmadyone, Bilikata

untuk menang jadwal acara ucapan dari berbagai tema lain mencapai mengeklik koneksi ini.

Lihat lainnya: Ukuran Roller Mio J Biar Kenceng, Segini Sob, Ukuran Roller Mio J Biar Kenceng


berita video kontpita pengukur binaraga ala buruh pabrik genteng sambut HUT RI ke-72 di Desa Jatiwangi, Majalengka Jawa Barat.