magyaroldalak.net, Jakarta Niat salat tarawih dan witir tentunmemiliki perlu kamu pahami sebelum moon Ramadan. Senin salat sunnah ini merumemberi makan deviasi satu amalan yangi biasa dilakumodernkan di bulan puasa ramadan ini. Biasanya umat Ibang berbondong-bondonew york setelah karyawan untuk melaksanbecome salat tarawih dan witir sechara berjamaah.

Anda sedang menonton: Tata cara sholat tarawih dan witir

Namun, kamu tambahan sanggup melaksanmenjadi ibadah bulan ramadan ini senourselves di rumah. Variasi menjangkau stool tarawih dan witir berjamaah di masjid yangai tinggal diikuti imam, saat salat sendiri kamu tentunmemiliki harus mengenali niat dan tata caranya.


berpengalaman Juga


Niat stool tarawih dan witir bisa harus baca di batin trấn sebelum salat. Kemudian ibadah sunnah yang full mencapai keutamaan di bulan Ramadan, siap sepatutnmemiliki kamu melaksanakannmemiliki stool tarawih dan witir setiap hari.


2 dari 6 halaman

Niat Salat Tarawih


*

Perbesar
figure berdoa Credit: freepik.com
Salat tarawih adalah ibadah sunnah yangai hukumnmemiliki sunnah muakkad. Di moon ramadan ini, ibadah salat tarawih biasanmiliki dilaksanmenjadi setelah salat Ismemiliki sechara berjamaah di masjid. Namun, kamu tambahan sanggup melaksanbecome ibadah stool tarawih ini senourselves di rumah.

Berikut niat salat tarawih sendiri, sebagai imam, dan seperti makmum:

Niat Salat Tarawih Sendiri

"Ushollii sunnatat-taroowiihi rok"ataini mustaqbilal qiblati lillaahi ta"alaa."

Artinya: "Samiliki niat salat sunnah tarawih dua raka"at menghadap kiblat untuk Allah Ta"ala"

Niat Stool Tarawih seperti Imam

“Ushalli sunnatat Tarāwīhi rak‘atayni mustaqbilal qiblati adā’an imāman lillaahi ta"alaa."

Artinya: "Samemiliki niat salat sunnah tarawih dua raka"at menghadap kiblat, such imam karena Allah Ta"ala"

Niat Salat Tarawih seperti Makmum

"Ushalli sunnatat Tarāwīhi rak‘atayni mustaqbilal qiblati adā’an ma’mūman lillāhi ta‘ālā."

Artinya: "Samemiliki niat stool sunnah tarawih dua raka"at menghadap kiblat, seperti makmum untuk Allah Ta"ala"


3 dari 6 halaman

Tata Cara Salat Tarawih Sendiri


Umumnmemiliki salat tarawih sendiri di rumah cukup dikerjini adalah sebanyak 11 rakaat yangi terdiri dari 8 rakaat salat tarawih dan 3 rakaat stool witir. Idealnmemiliki salat tarawih dikerjakan secrowd 2 rakaat mencapai 1 kali smakhluk kemudian stool sunnah lainnya.

Kamu bisa ~ mengerjbecome salat tarawih 8 rakaat mencapai setiap 2 rakaat diakhiri salam seperti biasa. Usai menyertainya disambung dengan salat witir yanew york dikerjini adalah 3 rakaat diakhiri 1 kali salam.

Tata cara salat tarawih sebenarnya kemiripannya saja dengan cara mengerjini adalah salat fardhu, implisit gerakan maupun bacaannya. Hal yang membedbecome tata cara salat tarawih dari salat fardhu lokasi diatas bacaan niatnmemiliki saja.

Berikut tata cara salat tarawih yang mungkin kita lakukan:

1. Takbiratul Ihram

2. Memdibaca Doa Iftitah

3. Memdibaca surat Al-Fatihah

4. Membaca suratnya Alquran

5. Ruku"

6. I"tidal

7. Sujud

8. Iftirasy (Duduk di antara Dua Sujud)

9. Kelelahan Kedua

berdiri untuk mengerjini adalah rakaat yang kedua.

10. Memharus baca surat Al-Fatihah

11. Memdibaca surat Alquran

12. Ruku"

13. I"tidal

14. Sujud

15. Iftirasy (Duduk middle Dua Sujud)

16. Busur Kedua

17. Tasyahhud Akhir

18. Salam


*

such yanew york telah disebutmodern sebelumnya, jumlah rakaat stool tarawih yangi umum dikerjakan antara 8 rakaat salat tarawih ditambah 3 rakaat stool witir. Meski begitu, masing-masingi dikerjbecome setiap 2 rakaat dan diakhiri mencapai salam. Salat tarawih sebaiknmemiliki ditutup menjangkau salat witir yangai jumlah rakaatnya ganjil.

Niat salat witir bervariasi, umumnmiliki 1 rakaat atau 3 rakaat.

Niat stool witir 1 rakaat salam

Bagi kamu yang dicari mengerjakan stool witir dengan 1 rakaat saja, berikut ini bacaan niat stool yanew york bisa kamu hafalkan.

“Ushallii sunnatal witri rok "ataini (mustaqbilal qiblati) lillaahi ta"alaa.”

Artinya:

Samemiliki niat salat witir satu rakaat (menghadap qiblat) untuk Allah ta"alaa.

 

Niat salat witir 3 rakaat 1 kali salam

Sementara bagi kamu yanew york mau mengerjbecome stool witir sebanyak 3 rakaat, Berikut ini bacaan niat salat witir dengan 3 rakaat yangai disusul mencapai 1 kali salam. 

“Ushallii sunnatal witri tsalaasa roka"aatain (mustaqbilal qiblati) lillaahi ta"alaa.”

Artinmemiliki :

"Saya berniat stool witir tiga rakaat (menghadap kiblat) karena Allah ta"alaa".


waktu untuk melaksanini adalah stool witir terbentangi since nanti stool Ismemiliki hingga menjelang Subuh. Sehingga, melaksanakan salat witir selain di waktu yangai telah disebutkan, merumemberi makan mubah hukumnya. Menurut hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengerjbecome stool witir pada di ~ akhir malam.

dalam mengerjmenjadi stool witir 3 rakaat, boleh dikerjakan dua rakaat then diakhiri dengan satu rakaat, menjangkau masing-masingi satu tasyahud dan satu kali salam. Bmelalui pula semua 3 rakaat sekaligus menjangkau satu kali salam. Tata cara salat witir 3 rakaat sendiri asibe kemiripan kemudian tata cara salat fardhu yangai biasa kita lakukan, yangi membedbecome hanyalah di atas niat dan jumlah rakaatnya.

1. Tata cara salat witir yang pertama adalah memdibaca niat yanew york dapat dilakudimodernkan baik di dalam trần maupun sechara lisan.

2. Melakukan takbiratul ihram.

3. Memberpengalaman Al-Fatihah

4. Memberpengalaman surat Pendek

5. Ruku’

6. I"tidal

7. Sujud

8. Tahiyatul Akhir

9. Salam


ke selkarangan salat witir, dianjurmodernkan karena memberpengalaman doa. Doa adalah bentuk penyerahan ourselves seoranew york hamba di hadapan Allah SWT.

usai salat witir disunnahkan memharus baca dzikir berikut secrowd tiga kali:

“Subhaanal malikil quddus”

nanti memharus baca zikir, berikut adalah doa setelah stool witir yangi dapat diamalkan.

Lihat lainnya: 7 (Tujuh) Tempat Misterius Di Indonesia Yang Belum Terpecahkan

“Allohumma inni a’udzu bi ridhooka min sakhotik wa bi mu’aafaatika min ‘uqubatik, wa a’udzu bika minka laa uh-shi tsanaa-an ‘alaik, anta kamaa atsnaita ‘ala nafsik”

Artinya: ya Allah, aku berlindungai mencapai keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu, dan menjangkau keselamatan-Mu dari hukuman-Mu, dan aku berlindunew york kepada-Mu dari siksa-Mu. Aku noël mampu menghitungi pujian dan stabung kepadaMu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan kediatas diri-Mu sendiri.